Artukbey “Kadrajınızdan Kahve” 2.Ulusal Fotoğraf Yarışması
                                                                   Şartnamesi
Yarışma Organizasyonu:Yarışma, Mardin Artukbey Kahve tarafından düzenlenmiş ve yürütülecektir. 
Yarışmanın Konusu:“Kadrajınızdan Kahve”dir.Kahve Kültürünü  tanıtmak ayrıca, insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına,sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.Aynı zamanda Kahve’nin vurgulanmasıdır.Artukbey Kahve Türkiye’nin hızla yayılan prestijli firması olup “Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı Olur” sözünden yola çıkarak “Kahve” ile ilgili fotoğrafların fotoğraflanmasını istemektedir.Evde,Komşuda,Kıraathanede,Artukbey Shoplar’da,İş yerinde,Eski bir kahvahanede,Kafe’de vb. Kısaca Kahve ile ilgili her fotoğrafı beklemektedir.
Yarışma Bölümleri:Yarışma,dijital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
 
Artukbey  ve Yarışma Genel Şartları: 
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışma; seçici kurul ile onların birinci dereceden yakınları olmayan, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. 
5- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 
6- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High DynamicRange) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.
7- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.
8- Kural ihlali yapan kişilere, ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
9- Ödül alan fotoğraflar Artukbey Kahve http://www.artukbey.com ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagramvb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca Artukbey yayını olan Artukbey Kahve 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.
Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar
1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Mardin Artukbey Kahve veyayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Mardin Artukbey Kahve izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Mardin Artukbey Kahve eser sahibinin olacaktır. 
3- Mardin Artukbey Kahve bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Mardin Artukbey Kahve hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. 
4- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden  Artukbey Kahve ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir. 
5- Yarışma sonucunda ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi,Artukbey Kahve tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (150.- TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Mardin Artukbey Kahve fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır. 
6- Yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek,sistemden silinecektir. 
7- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Her yarışmacının bir rumuzu olmalıdır fotoğraflara o şekilde isim verilmelidir.Örnek:474747-1 47474747-2 gibi.Katılım Başvuru formunu eksiksiz doldurma zorunludur.Yarışmaya katılacak fotoğraflar, büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde, 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir ve jpeg formatında gönderilmelidir.”Ayrıca fotoğraflar https://www.artukbey.com/ adresinden yüklenmelidir.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Artukbey Kahve sorumlu olmayacaktır.
Yarışma Takvimi: 
Yarışmanın Başlangıcı Tarihi :24.04.2018
Son Katılım Tarihi :25.09. 2018 Saat:23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi :29.09.2018 
Sonuçların Açıklanması :02.10.2018
Ödül Töreni :Daha sonra ilan edilecektir
Ödüller:
4 X EŞDEĞER BAŞARI ÖDÜLÜ           1.500-TL
Artukbey Özel Ödülü                                1.000.-TL
Juri Özel Ödülü                                         750.-TL
Mansiyon  (2 Adet)                                   500. - TL
Sergileme (En fazla 25 eser)                     150.- TL
Satın Alma (Kurumun isteği kadar)          150.-TL
Seçici Kurul  : (Alfabetik Sıraya Göre)
YARIŞMA SEÇİCİ KURULU 
Burak ŞENBAK              (EFIAP/b,GPU Hermes,Hon.SSS ) - Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa KILIÇ                (AFIAP,GPU CR1,SSS/Y,Hon.MFsd) - Fotoğraf Sanatçısı
Murat BAKMAZ             (Eğitmen) - Fotoğraf Sanatçısı
Sadık ÜÇOK                    Fotoğraf Sanatçısı – İFSAK,FOTOGEN
Selma DEMİRKOL         (AFIAP,GPU CR1,Aphrodite,SSS/B) - Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır) 
Organizasyon Komitesi 
Artukbey Kahve
Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Nevin SOLHAN
Mardin Artukbey Kahve
OfisOsb Mahallesi Osb 2 Bulvarı 1149 Merkez Köyü Merkez Bucağı ARTUKLU/MARDİN
Telefon:444 7 047
GSM:+90 0542 305 25 95
E-posta: artukbeyarisma@hotmail.com
Web: www.artukbey.com